Projekt „Akademia edukacji zdalnej”

Projekt „Akademia edukacji zdalnej”

Pragniemy poinformować, że nasza placówka przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształceniu na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. 

Organizatorem konkursu grantowego jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jego celem jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego przez kadrę PDN i BP nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach.  

Projekt realizowany przez NPDN CEDRiN nosi nazwę „Akademia edukacji zdalnej”, a w jego ramach przewidziano następujące zadania:

  • przeszkolenie Lidera;
  • przeprowadzenie 30 godzin szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych (z czego min. 50% w formie zdalnej);
  • wdrożenie działań konsultacyjno-doradczych i przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla każdego uczestnika projektu;
  • zakup nowoczesnego sprzętu dla PDN w celu realizacji grantu, spełniającego techniczne wymagania do prowadzenia edukacji zdalnej w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego;
  • opracowanie pakietu materiałów dydaktycznych.

Głównym rezultatem grantu będzie podniesienie kompetencji Lidera oraz nauczycieli objętych projektem w zakresie edukacji zdalnej. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.