Kilka słów o nas

Kim jesteśmy?

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli CEDRiN to młoda, prężnie rozwijająca się placówka. Tworzy ją zespół ludzi zaangażowanych w tworzenie lepszej edukacji. Od początku istnienia NPDN CEDRiN stawiamy na rozwój, jednocześnie dbając mocno o zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług. Systematycznie poszerzamy swoją ofertę o nowe tematy i nowe formy doskonalenia. Naszą kadrę stanowią doświadczeni specjaliści, trenerzy, edukatorzy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele akademiccy.
Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27.10.2022 r., oraz wpis do ewidencji niepublicznych placówek prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego, numer 81/2020. Z każdej formy doskonalenia wystawiamy zaświadczenia, a nasze szkolenia mogą być finansowane ze środków publicznych.

Czym się zajmujemy? 

Prowadzimy następujące formy doskonalenia:

  • szkolenia Rad Pedagogicznych – Oferujemy szeroki wybór tematów, które nieustannie rozszerzamy o nowe propozycje. Tematyka naszych szkoleń jest zawsze dopasowywana do potrzeb konkretnej placówki i zgodna z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa.
  • szkolenia otwarte – Pomagamy nauczycielom na wszystkich etapach edukacyjnych pogłębiać wiedzę i podnosić swoje kompetencje. Organizujemy zarówno szkolenia stacjonarne, jak i szkolenia online w formie webinarium.
  • konferencje – Organizujemy konferencje poruszające aktualne, istotne dla edukacji zagadnienia, na które zapraszamy wybitnych ekspertów, specjalistów w swoich dziedzinach.
  • sieci współpracy – Prowadzimy sieci współpracy dla dyrektorów poruszające zagadnienia związane z zarządzaniem placówką oświatową. Organizujemy również spotkania wyjazdowe, które łączą doskonalenie zawodowe z integracją i odpoczynkiem.