Zakończenie projektu grantowego

Zakończenie projektu grantowego

Dobiegło już końca przedsięwzięcie pod nazwą „Akademia edukacji zdalnej”, które realizowaliśmy w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształceniu na odległość”. To pierwsze tak duże działanie, w którym uczestniczyła nasza – wciąż jeszcze młoda – placówka, mimo iż, jako trenerzy, mamy już wcześniejsze doświadczenia w realizacji ogólnopolskich projektów.

W ramach tego projektu przeszkoliliśmy 186 nauczycieli z ośmiu szkół z województwa małopolskiego. Choć mogłoby się wydawać, że szkolenia z edukacji zdalnej są już niepotrzebne, bo pandemia jest za nami, to jednak doświadczenia ostatnich lat pokazują, że niczego nie możemy być pewni i w każdej chwili – z różnych powodów – możemy wrócić do nauczania online. Ponadto wiele elementów edukacji zdalnej można wykorzystywać podczas tradycyjnego nauczania.

Każdy z nauczycieli wziął udział w szkoleniach z następujących modułów:

  • Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej 
  • Organizacja procesu kształcenia i wychowania 
  • Metodyka edukacji zdalnej 
  • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej 
  • Zintegrowana Platforma Edukacyjna 
  • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych 
  • Prawne aspekty edukacji zdalnej 

Szkolenia były prowadzone w formie zdalnej i stacjonarnej. Oprócz szkoleń prowadzono także działania konsultacyjno-doradcze dla nauczycieli ze szkół objętych wsparciem. Działania te stanowiły uzupełnienie szkoleń i były realizowane zgodnie z rozpoznanymi potrzebami środowiska. 

Dodatkowo opracowano pakiet materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległości dla wychowawców oraz nauczycieli specjalistów (pedagog, psycholog) szkół podstawowych. Autorem pakietu jest pani Małgorzata Pruś. Przeznaczony jest on do realizacji w klasach 4-8 szkoły podstawowej i zawiera trzy scenariusze zajęć, wraz z obudową dydaktyczną. Pakiet został opracowany zgodnie ze standardami wydawniczymi ORE.

Dzięki udziałowi w projekcie nasza placówka została doposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń w formie zdalnej, co niewątpliwie przełożyło się na poprawę jakości naszych działań. 

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować dyrektorom placówek objętych wsparciem, za wszelką pomoc w realizacji projektu. Dziękujemy naszej opiekunce, pani Magdalenie Łaban, za liczne wskazówki, których nam udzielała w ciągu ostatnich miesięcy. Dziękujemy wszystkim trenerom, którzy prowadzili zajęcia, zarówno stacjonarne jak i online. I dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy chcieli poświęcić swój czas, by poszerzyć swoją wiedzę i doskonalić umiejętności pracy w systemie zdalnym. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.